Jean-Pierre | Doop

JESAJE 43:1 – “Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne”

So ‘n spesiale oomblik, waar jy as ouer beloof om jou kind die regte pad te wys. Baie geluk Melanie en Alton…julle is ‘n spesiale familie met 2 pragtige kinders.